Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady kupowania w sklepie RobotyReczne.com

Jeśli chcesz dokonać zakupów, musisz zapoznać się z regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków w nim przedstawionych.

Właścicielem sklepu mieszczącego się pod adresem http://robotyreczne.com jest Firma Handlowo Usługowa Marta Iwanina-Kochańska, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mozaikowej 67 u, posługującą się numerem NIP 821 251 45 93, która jest jednocześnie producentem produktów dostępnych w sklepie internetowym http://robotyreczne.com.
Sklep zajmuje się sprzedażą unikatowych produktów za pośrednictwem Internetu. Większość rzeczy, dostępnych w sklepie jest wykonywana według indywidualnego zamówienia, które składasz w kilku krokach podczas dokonywania zakupów na stronie http://robotyreczne.com.

 

Zasady zamawiania

Aby złożyć zamówienie możesz dokonać rejestracji i być zalogowanym lub zrobić zakupy bez rejestracji. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może uniemożliwić dokonanie zakupów. Zamówienie możesz złożyć na stronie http://robotyreczne.com . Produkt wykonujemy według wskazanych przez ciebie cech, które wybierasz w karcie produktu ( jak np. rozmiar czy kolor ). Możesz też skontaktować się z nami (poprzez formularz w zakładce Kontakt lub poprzez e-mail: hello@robotyreczne.com), jeśli chcesz, aby produkt był niestandardowy. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Na Miarę. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, które jest równoznaczne z zawarciem umowy, w języku polskim. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych potwierdzamy na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy.

 

Dostawa i wysyłka

W kolejnych krokach otrzymujesz informacje o kosztach związanych z przesyłką oraz czasem dostawy. Ze względu na szczególny charakter naszej działalności zamówienie
wysyłamy najpóźniej w terminie dwudziestu ośmiu dni roboczych po złożeniu przez
konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy i w przypadku otrzymania
wpłaty na konto jeśli taką formę płatności wybrano, choć staramy się
aby czas ten był jak najkrótszy. Czas dostarczenia przesyłki od momentu jej nadania to do 14 dni roboczych (Polska) i do 30 dni roboczych (reszta świata).
Korzystamy z usług firm kurierskich oraz Poczty Polskiej – te zamówienia są nadawane w trybie priorytetowym listem poleconym lub paczką pocztową.

 

Ceny przesyłek zależne są od ich masy oraz kraju dostawy, a ich wartości kalkulowane są po dodaniu produktów do ‚koszyka’.

 

Ważne!
Jeśli przesyłka wróci do nas z powodów niezależnych od nas, czyli np. podaniu przez kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu, nieobecności odbiorcy, zmiany adresu lub innych danych, o których nadawca nie został uprzedzony, nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za zwrot, ani też nie wysyłamy paczki ponownie, bez wcześniejszego opłacenia kosztów wysyłki przez zamawiającego.

 

Zwroty i reklamacje

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Pamiętaj, że większość naszych produktów jest wykonywana specjalnie dla ciebie. Zwroty dotyczą zamówień produktów nie wykonywanych na specjalne zamówienie lub wg indywidualnych wymiarów, czyli tych produktów, które są dostępne w zakładce ‚GOTOWE’.
Jeśli chcesz nam coś odesłać albo złożyć reklamację najlepiej wcześniej napisz do nas e-mail na : hello@robotyreczne.com – napisz jaki jest powód zwrotu lub reklamacji.
My prześlemy instrukcje, co dalej robić, aby proces przebiegał jak najszybciej.

Odesłany towar musi być w idealnym stanie, czyli być nowy i nie nosić śladów użytkowania. Do towaru musi być dołączony rachunek oraz oryginalne opakowanie.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – reklamacje można składać przesyłając je na piśmie na adres przedsiębiorcy lub elektronicznie na adres e-mail : hello@robotyreczne.com. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do sprzedającego.
Pamiętaj, że w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, dlatego akceptujemy zarzuty co do niewłaściwego rozmiaru lub koloru – o ile wyniknęło to z naszego niedopatrzenia, nie zaś z błędów lub różnic odcienia na monitorze.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
W przypadku uwzględnienia reklamacji kupującemu przysługuje zwrotu kosztów przez niego poniesionych, w szczególności kosztów dostarczenia reklamowanej rzeczy.

 

Prywatność

W celu prawidłowego dokonania rejestracji musisz podać swoje dane osobowe oraz hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz poprosić o jego przypomnienie na adres e-mail. Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane w firmowej bazie danych. Służą wyłącznie nam i nie są przez nas sprzedawane osobom trzecim.

Nasza prywatność jest niemniej ważna. Wszystkie teksty ( w tym także ten regulamin), nazwy, elementy graficzne, projekt strony, logotyp, fotografie są naszą własnością i nie mogą być wykorzystywane, ani przetwarzane bez naszej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości strony, treści oraz informacji zamieszczonych na stronie bez konieczności podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dane osobowe

Dokonując rejestracji w sklepie RobotyReczne.com wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie RobotyReczne.com. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w naszym sklepie. Konto możesz założyć ponownie w dowolnym czasie.

 

Ceny i płatności

Ceny na stronie podane są w polskich złotych oraz w euro. Są to ceny brutto, a więc uwzględniają wszelkie składniki w tym wymagane daniny publicznoprawne. Do ceny dodatkowo doliczany jest koszt przesyłki, która zależy od miejsca, do którego zamówienie ma być wysłane. Jeśli posiadasz kod zniżkowy, możesz go użyć, aby obniżyć cenę produktu.

Płatności realizowane są za pomocą systemu PayPal oraz DotPay i mogą być one realizowane e-przelewem bankowym, przelewem na konto PayPal oraz kartą kredytową.

 

Polityka prywatności:

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest F.H.U. Marta Iwanina-Kochańska z siedzibą w Warszawie przy ul. Mozaikowej 67 u , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 82212514593, REGON:
  142783615. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@robotyreczne.com.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna https://robotyreczne.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2.  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy F.H.U. Marta Iwanina-Kochańska w celu optymalizacji działań.
 3.   Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.