Regulamin promocji z okazji Dnia Matki.

Regulamin promocji "Z okazji Dnia Matki"
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Z okazji Dnia Matki” (dalej: „Promocja”) jest F.H.U. Marta Iwanina-Kochańska, z siedzibą przy Mozaikowej 67u, 04-952 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem NIP 8212514593, REGON 142783615.
2. Promocja obowiązuje w dniach od 13 maja 2024 r. do 26 maja 2024 r. włącznie i dotyczy zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https:/robotyreczne.com
3. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Warunki promocji
1. Promocja polega na udzieleniu klientowi rabatu w wysokości 40% na drugi, tańszy produkt przy jednoczesnym zakupie dwóch produktów.
2. Aby skorzystać z promocji, klient musi dodać do koszyka co najmniej dwa produkty. Rabat na drugi, tańszy produkt zostanie naliczony automatycznie.
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym, z wyjątkiem produktów do pielęgnacji marki Steamery, które są wyłączone z promocji.

§3 Warunki zwrotu
1. W przypadku chęci zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji, klient zobowiązany jest do zwrotu obu produktów. Nie jest możliwy zwrot pojedynczego produktu z zestawu promocyjnego.
2. Zwrot produktów jest możliwy zgodnie z ogólnymi zasadami polityki zwrotów firmy, dostępnymi na stronie internetowej sklepu.

§4 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a także do zawieszenia lub odwołania promocji bez podawania przyczyny.
2. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozstrzygane przez właściwy sąd lokalny, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
3. Pytania dotyczące promocji można kierować do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem e-mail: help@robotyreczne.com lub telefonicznie pod numerem +48 533351225.

F.H.U. Marta Iwanina-Kochańska, Mozaikowa 67u, 04-952 Warszawa
Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 13.05.2024